יום שני, 13 ביוני 2011

תכנון הניסוי

המרכיב:

ניסוי כמותי:

בעיה:

מהי השפעת כמות החיידקים על נביטת זרעי השעועית?

השערה::

ככל שכמות החיידקים גדולה יותר כך קצב נביטת זרעי השעועית איטי יותר.

תכנון הניסוי-

מה אעשה?

אקח זרעי שעועית ואנביט אותם בכלים זהים שבתוכם חיידקים במינון שונה:

כלי ראשון- כמות חיידקים רבה.

כלי שני- כמות חיידקים פחותה.

כלי שלישי- ללא חיידקים בכלל.

מה אבדוק?

אבדוק את נביטת הזרעים ואיכות גדילתם בהשפעת כמות חיידקים שונה.

משתנה בלתי תלוי:

כמות החיידקים.

כיצד אשנה אותו?

אוסיף או אפחית מכל כלי את כמות החיידקים מסוג זה.

משתנה תלוי:

נביטת זרעי השעועית.

כיצד אמדוד אותו?

נבדוק את איכות גדילתם של זרעי השעועית.

מהם הגורמים הקבועים?

1.סוג האדמה

2.כלים זהים

3.טמפרטורה אחידה

4.עוצמת אור זהה

5.כמות הזרעים

מהי הבקרה?

בקרה חיצונית: ניקח חמישה כלים אשר אין בהם כלל את המשתנה הבלתי תלוי, כלומר אין בהם חיידקים.

בקרה פנימית: ניקח חמישה כלים בעלי כמות פחותה של חיידקים וחמישה כלים בעלי כמות גדולה של חיידקים.

נשווה בין המערכות השונות.

חזרות:

נערוך את כל הניסוי שלוש פעמים כולל ריבוי הפריטים.

ריבוי פריטים:

מכל כלי שבו כמות חיידקים שונה ניקח חמישה כלים זהים.

שאלת משנה שלישית

האם גם סוג האדמה משפיעה על נביטת זרעי השעועית?

שאלת משנה ראשונה

אלו סוגי חיידקים ישפיעו על נביטת זרעי השעועית?

שאלת משנה שניה

האם כמות חיידקים זהה תשפיע באופן דומה על נביטת זרעי חמניה?

יום שני, 30 במאי 2011

השערת המחקר

ככל שכמות החיידקים גדולה יותר כך קצב נביטת זרעי השעועית איטי יותר.

שאלת המחקר של קבוצה מס' 10

מהי השפעת כמות החיידקים על נביטת זרעי השעועית?